Vissza a nyitólapra.
Elérhetőségeink.
Elérhetőségeink.
Személybeléptető zsilip vezérlés
 
Bankfiókok, zálogházak, ékszerüzletek fokozott támadásveszélynek vannak kitéve. Ez a veszély jelentősen csökkenthető személybeléptető zsiliprendszer alkalmazásával.
 
A modul legfeljebb 6 mágneszáras ajtó, zsilipkapu vezérlésére alkalmas. Az ajtók nyitását elektromos jellel lehet kezdeményezni (nyomógomb, kódzár, proxy olvasó, stb.). Amennyiben ekkor még egyetlen másik ajtó sincs nyitva, akkor a modul nyitja az ajtót. Ha valamelyik ajtó már nyitható, akkor a kérést a modul elutasítja.
A modul az összes elterjedt elektromos zárhoz és ajtómágneshez használható, az üzemmód ajtónként programozható.
 
Működés:
A modul 2-6 elektromos zárral felszerelt ajtó nyitásának vezérlésére alkalmas. Feladata az, hogy a rendszerre kötött ajtók közül egyidőben mindig csak egy legyen nyitható.
Nyitáshoz a modul egy 5-24V-os impulzust vár, ezt nyomógomb, kódzár, proxy olvasó, vagy akár egy riasztóközpont PGM kimenete is adhatja.
Az ajtók három különböző álllapotban lehetnek, zárt, nyitható és nyitott. Ezeket a modul az ajtók mellé szerelt LED-ek vörös, zöld és sárga fényeivel jelzi.

Alaphelyzet, normál üzem:
Az összes ajtó zárva, mellettük vörös fénnyel világítanak a LED-ek. Nyitási kérésre az adott ajtózár kinyílik, a LED zöldre vált át, az ajtó nyitható. Az ajtó kinyitásakor a fény sárgára vált, majd zárás után visszaáll az alap vörösre. Amíg egyik ajtó nyitott, vagy nyitható állapotban van, addig az összes többi ajtó lámpája sárga színnel világít.
Egyidőben legfeljebb csak egy ajtó lehet nyitható, vagy nyitott. Ha egy ajtó már nyitható, vagy nyitott, akkor a modul az új nyitási kéréseket visszautasítja,, ilyenkor a sárga fény a nyitás kérési jel idejére vörösre vált át.

Vésznyitás:
A legmagasabb prioritású állapot, felülbírálja a támadásjelzést is. A kapcsoló zárásakor az összes ajtó azonnal kinyílik, a LED-ek zöld színnel világítanak. Ajtó nyitásakor a fényjelzés sárgára vált és a zár kimélése miatt kikapcsolja a gerjesztését. Az ajtó visszazárása után a modul azonnal újranyitja a zárat.
A kapcsoló nyitásakor a modul visszaáll alaphelyzetbe, természetesen az impulzussal nyitható zárak ekkor még nyithatók maradnak.

Támadásjelzés:
A támadásjelző nyomógomb megnyomásakor a modul 15 percre letiltja az összes újabb nyitást. A már nyitott impulzusos zárak természetesen továbbra is nyithatók maradnak, mert ezeket elektromos úton visszazárni nem lehet. Az összes ajtó LED kikapcsol, kivéve a nyitható impulzusos zárakat (zöld), vagy az éppen nyitott ajtókat (sárga).
Amennyiben 15 percen belül újból megnyomják a támadásjelző nyomógombot, az időzítés újraindul. Az utolsó gombnyomás után 15 perccel a modul visszaáll alaphelyzetbe.
A támadásjelzést csak a vésznyitás tudja megszakítani.
 
6 ajtós + támadásjelzéses változat. Kimeneti relék Támadásjelzés kimenet Ajtónyitó kimenetek Ajró LED kimenetek Visszajelző LED-ek Tápfeszültség 12V DC Ajtókapcsoló, támadás és vésznyitó bemenetek Ajtónyitó optocsatoló bemenetek GND (táp negatív)

Műszaki jellemzők:
A feszültségértékek a tápfeszültség negatív ágához (GND) képest vannak megadva. Az áramfelvételek 6 ajtós modulra érvényesek, a kisebb készülékek kevesebbet fogyasztanak.
Tápfeszültség: +12V (+12 - +13,5V) szűrt egyenfeszültség. Fordított tápfeszültség ellen védett.
Áramfelvétel: Nyugalmi esetben kb. 200mA, 6 db meghúzott jelfogónál kb. 400mA.
Ajtónyitás kérő bemenetek: Optocsatolóval galvanikusan leválasztott bemenetek. 5-24V egyenfeszültséggel vezérelhetők, 24V feszültség mellett a bemenő áram kb. 10mA. A vezérlő jel polaritása tetszőleges.
Ajtó nyitásérzékelők:

Feszültségmentes kontaktust vár a modul, célszerűen hagyományos mágneses nyitásérzékelőket. A bemenetekre feszültséget kapcsolni tilos, mert az a modul azonnali tönkremenetelét okozhatja!

Vésznyitás bemenet: Feszültségmentes kontaktusú kapcsolót kell ide csatlakoztatni. A bemenetre feszültséget kapcsolni tilos, mert az a modul azonnali tönkremenetelét okozhatja! Aktivizálásakor az összes ajtó kinyílik és nyitva is marad, amíg a kapcsoló zárt állapotban van.
Támadásjelzés bemenet: Feszültségmentes kontaktusú nyomógombot kell ide csatlakoztatni. A bemenetre feszültséget kapcsolni tilos, mert az a modul azonnali tönkremenetelét okozhatja! Aktivizálásakor az összes ajtót letiltja. Feloldani csak a vésznyitó kapcsolóval lehet.
Ajtó LED kimenetek: A kimenetek közvetlenül képesek ajtónként 2 db, azonos típusú, párhuzamosan kötött, közös katódos vörös-zöld kétszínű LED meghajtására. Normál üzemben a zárt ajtók LED-je vörös, a nyithatóké zöld fénnyel világít. Amennyiben bármelyik ajtó nyitva van, akkor a többi fénye sárgára vált át.
Támadáskor a zárt ajtókat nem jelzi vörös fény, de a még engedélyezett ajtók LED-je zöld, a nyitott ajtóké sárga fénnyel világít.
Ajtónyitó kimenetek Egyáramkörös feszültségmentes váltókontaktus. A legnagyobb kapcsolható terhelés kimenetenként 10A / 24V. Külső tápegységgel közvetlenül képes impulzus és folyamatos gerjesztést igénylő mágneszárak vezérlésére. A zárak típusa kimenetenként programozható.
Támadásjelző kimenet: Egyáramkörös feszültségmentes váltókontaktus. A legnagyobb kapcsolható terhelés 10A / 24V. Támadásjelzés ideje alatt aktívt. Programozó kimenet.
Figyelem! A modul feszültség alá helyezésekor a kimenet néhány tized másodpercre aktivizálódik.
Mechanikai adatok: Befoglaló méretek: 195 * 90 * 25 mm (h * sz * m)
A négy felerősítő furat 3mm-es, a panel sarkain 183 * 80 mm-en találhatók. A furatok helyzete megegyezik az elterjedt Paradox riasztóközpont doboz furataiéval, abba átalakítás nélkül beszerelhető.
 
A videó megtekintéséhez kattintson!

Szamélybeléptető zsilip vezérlés használati útmutató (50k, PDF)

 
Villamos bekötés:
 

Telepítés, programozás:
A modul az összes, elterjedt rendszerű zár vezérlésére képes. Az egyes kimenetek típusát telepítéskor kell beprogramozni. A beállításokat a processzor tárolja, az adatok áramkimaradás esetén sem vesznek el.
Használható zárak és üzemmódjaik
- A nyitáshoz folyamatos gerjesztést igénylő mágneszár. Amíg áram alatt van a tekercs, addig nyitható a zár. A modul az ajtó kinyitásáig folyamatosan bekapcsolva tartja a gerjesztést, tehát ajtónyitás kérés után az ajtó az első nyitásig nyitható marad. Beállításkor zöld jelzőfény,
- A zár szerkezete megegyezik az előzőével, de csak 3 mp-ig nyitható az ajtó, utána kikapcsolja az áramot a modul, az ajtó visszazáródik. Beállításkor sárga jelzőfény.
- Impulzussal vezérelhető mágneszár, amely egy rövid (1 mp-es) nyitó jel után egyszer nyitható, majd visszazár. A nyitó impulzus kiadása után elektromos úton ez a szerkezet már nem zárható vissza. Beállításkor vörös jelzőfény.
Figyelem! Vésznyitás után az ilyen zárral szerelt, de ki nem nyitott ajtók nyitható állapotban maradnak. Amennyiben fontos, hogy ilyen állapot semmilyen körülmények között se állhasson elő, akkor folyamatos tápellátású zárakat kell használni, mivel azok a táp kikapcsolásakor visszazárnak.
A hagyományos mechanikus zárak mellett ajtótartó mágnesek is alkalmazhatók. Ezek első és második üzemmódú programozást igényelnek és bekötéskor az NC kimeneteket kell használni a fordított vezérlés miatt.
A rendszer tervezésekor kérjük vegyék figyelembe, hogy vésznyitáskor egyidőben az összes ajtómágnes is működhet. A tápegységet erre a terhelésre kell méretezni.
 
A rendszert teljesen be lehet építeni a végleges helyére, kivéve a támadásjelzés bemenetet és kimenetet. Ezt a két csatlakozást össze kell kötni úgy, hogy a kimenet CO, és NO pontjai a bemenet C és A pontjaira csatlakozzanak (sorrend közömbös).
1. Helyezze a panelt feszültség alá. A modul kb. 2 mp után belép programozás módba. Az ajtó állapot LED-ek szaporán (3 Hz) ,együtt villognak.
2. Az állapotjelző LED-eken látható az adott kimenetre érvényes üzemmód, vörös fény impulzus üzemű, reteszelődő zárat, sárga fény folyamatos tápot igénylő zárat 3 mp-ig nyitható módban, a zöld fény folyamatos tápot igénylő zár folyamatos, nyitásig bekapcsolt állapotát jelenti.
Az egyes üzemmódok között a megfelelő nyitásérzékelő kapcsolásával lehet lépegetni.
3.

Ha elkészült a beállítással, a paraméterek tárolásához kapcsolja be a vésznyitó kapcsolót!

4. Várjon, amíg az állapotjelző LED-eken felváltva a beállítás és rövid vörös fény látható!
5. Áramtalanítsa a modult!
6. Kapcsolja ki a vésznyitó kapcsolót és távolítsa el a támadásjelzés bemenet és kimenet közötti összeköttetést!
7. Kész.
 
Telepítéskor kérjük vegye figyelembe, hogy a panel a feszültség alá helyezés utáni első két másodpercben egy rövid időre bekapcsolja a támadásjelzés kimenetét!


Vissza a lap tetejére.Vissza a nyitólapra.


(c) MIRUS Bt. Minden jog fenntartva